czternaście


czternaście
Heca, awantura, skandal itp. na czternaście fajerek zob. fajerka 1.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • czternaście — {{/stl 13}}{{stl 8}}licz. M. mos czternaścienastu; DCMc. czternaścienastu, N. czternaścienastoma || czternaścienastu {{/stl 8}}{{stl 7}} liczba będąca sumą liczb dziesięć i cztery : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wydać czternaście złotych. Egzamin zdało… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • czternaście — m. os. czternastu; DCMs. czternastu, N. czternastoma, czternastu «liczebnik główny oznaczający liczbę 14» Czternaście dni aresztu. Pięćset czternaście złotych. Brak sześciuset czternastu złotych. Mieć czternaście lat. Bawić się z czternastoma a.… …   Słownik języka polskiego

  • czternastu — → czternaście …   Słownik języka polskiego

  • czternastodniowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} trwający czternaście dni; obejmujący czternaście dni : {{/stl 7}}{{stl 10}}Czternastodniowe ferie. Czternastodniowy pobyt w sanatorium. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • czternastoletni — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. IIa {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} trwający czternaście lat; obejmujący czternaście lat : {{/stl 7}}{{stl 10}}Czternastoletnia okupacja. Czternastoletni rozejm. {{/stl 10}}{{stl 20}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • fajerka — 1. Heca, awantura, skandal itp. na czternaście fajerek, na dwadzieścia cztery fajerki itp. «niezwykła historia, wielka awantura; draka»: – To już jedna wakacyjna przygoda za wami – mówi mama, ale Tomek nie zgadza się na takie określenie. –… …   Słownik frazeologiczny

  • czternastodniowy — czternastodniowywi 1. «mający czternaście dni» Czternastodniowy źrebak. Czternastodniowe niemowlęta. 2. «trwający czternaście dni» Czternastodniowa wycieczka. Czternastodniowe wypowiedzenie pracy. Czternastodniowy termin zapłacenia rachunku …   Słownik języka polskiego

  • czternastoletni — 1. «mający czternaście lat» Czternastoletni chłopiec. Czternastoletnia dziewczynka. 2. «trwający czternaście lat» Czternastoletnie walki …   Słownik języka polskiego

  • Hanna Ożogowska — (20 July 1904 in Warsaw – 26 April 1995 in Warsaw) was a Polish novelist, a poet and a Russian literature translator. She graduated from Special Pedagogy Institute and Pedagogy Faculty of Free Polish University (Wolna Wszechnica Polska). She… …   Wikipedia

  • Zahlen der Welt — In nahezu allen Sprachen der Menschen gibt es sprachliche Repräsentationen für Zahlen. Aus diesen Zahlworten oder Zahlnamen lassen sich interessante Schlussfolgerungen über die Entwicklung des Zählens und des Zahlenbegriffs sowie über… …   Deutsch Wikipedia